APONI DOG RACE

APONI DOG RACE

BANG Team O.z.

31.08.2024

Košice-Kavečany

Beh so psom

Beh

6 km

6 km

Detské behy

So zvieratami

Možná účasť so psom

Pre deti

Detské behy