Chminiansko Novovesský beh

Chminiansko Novovesský beh

MS SČK Chminianska Nová Ves, OÚ Chminianska Nová Ves, ZO SZZ Chminianska Nová Ves, OŠK Sokol Chminianska Nová Ves a OBS Prešov

26.08.2023

Chminianska Nová Ves

Beh

7 km