ČSOB Bratislava marathon

ČSOB Bratislava marathon

BE COOL, s.r.o. v spolupráci s Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava, Mestské časti Bratislava –Staré Mesto, Petržalka a Ružinov, Slovenský atletický zväz

01.04.2023

Bratislava-Staré Mesto

Beh

42.2 km

21.1 km

21.1 km

10.5 km

10 km

4.2 km

4.2 km

Detské behy

Pre deti

Detské behy