Jarný beh Michalovčanov

Jarný beh Michalovčanov

Atletický klub Michalovce

07.04.2024

Michalovce

Beh

3 km

3 km

0.5 km

So zvieratami

Možná účasť so psom