Koruna Sitinského lesa

Koruna Sitinského lesa

OZ Priatelia Sitinského lesa

20.04.2024

Bratislava-Dúbravka

Beh

Beh so psom

5 km / + 220 m

5 km / + 220 m

So zvieratami

Možná účasť so psom