Šebešská pätnástka

Šebešská pätnástka

MTC Vyšný Šebastová, n. o., Združenie športov a obecný úrad V. Šebastová

04.06.2023

Vyšná Šebastová

Beh

15.5 km / + 300 m